Tartu Hoiu-laenuühistust

artu Hoiu-laenuühistu on Prof. Jaan Tõnissoni eestvedamisel 1902. aastal ellukutsutud Tartu Eesti Laenu ja Hoiu Ühisuse ajalooline järglane, mis tegutseb ka tänapäeval ühistegelise finantseerimisasutusena. Meie tegevus on suunatud oma klientidele võimalikult laias ulatuses finantsteenuste pakkumisele. Tartu Hoiu-laenuühistu on kiirelt, kuid tasakaalukalt arenev kaasaegne rahaasutus, mis pakub oma klientidele soodsat, kvaliteetset ja mugavat hoiustamis-, kindlustusvahendus-, liisingu- ja laenuteenust. Meie strateegiline eesmärk on taastada Eestis innovatiivne ühistupangandussüsteem, et meie kliendid, kes on ühtlasi ka omanikeks, võiksid nautida kaasaja Lääne normidele vastavat finants- ning pangandusteenust võimalikult laial spektril võimalikult soodsatel ja kliendikesksetel alustel.

 

Tartu Hoiu-laenuühistu taktikaline eesmärk on koondada hoiustustena säästusid omavate liikmete rahalised ressursid ning väljastada need laenudena laenuvajadusega liikmetele. Nii ei liigu kapital kunagi liikmete ringist kolmandatele isikutele, vaid ringleb liikmete käes nende vajaduste paremaks rahuldamiseks. Seeläbi suureneb kõigi liikmete investeerimis- ning tarbimisvõimsus. Seejuures rakendab Tartu Hoiu-laenuühistu kapitali ja raha vaba liikumise printsiipi, mis seisneb kodumaises ja rahvusvahelises koostöös teiste ühistegeliste, kuid võimalusel ka kommertsalustel tegutsevate ettevõtetega.

 

Tartu Hoiu-laenuühistu on oma klientidele kasulik vähemalt neljal põhjusel:
  • pakub kommertspankadega võrreldes kõrget hoiuseintressi,
  • võimaldab mugavalt saada lühiajalisi laene,
  • bank24 laen,
  • vahendab kõikide Eesti kindlustusseltside kindlustustooteid omahinna tasemel,
  • võimaldab liikmetele hääleõiguse ühistu tegevussuundade üle otsustamisel.
 
Tartu Hoiu-laenuühistu – sõber sinu rahaküsimustes