Hoiused

Tartu Hoiu-laenuühistu klientidel on võimalik hoiustada tähtajalise hoiusena. Hoiukontode avamine on tasuta ning selleks tuleb sõlmida hoiuse leping Tartu Hoiu-laenuühistu kontoris Raatuse 20. Leping on võimalik sõlmida ka posti teel, teatades oma soovist meie klienditeenindajale telefonil 7 407 132.
Tartu Hoiu-laenuühistus on moodustatud sisemine hoiuste likviidsuse tagamise reserv, mis moodustab tänast keerulist maailmamajanduse olukorda arvestades igal ajahetkel vähemalt 50% kaasatud hoiustest.
Tulenevalt seadusest on hoiu-laenuühistus peetavate eraisikute hoiuste intress maksustatud tulumaksuga, mille Tartu Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kliendi nimel kinni peab tasudes maksuametile tulumaksu ning hoiustajale intresside netosumma.
Hoius Intress
Tähtajaline hoius 10% aastas