Laenud

Tartu Hoiu-laenuühistu väljastab lühiajalisi ja pikaajalisi laene. Laenulepingute sõlmimise teenustasu on 300 krooni sularahalaenude ning 200 krooni pangaülekandega väljastatavate laenude puhul kui laenatav summa on väiksem kui 30 000 krooni. Üle 30 000 krooniste laenude puhul on lepingutasu 1% laenu summast.

 

Laenud suurusega alla 15 000 krooni peavad olema tagatud vähemalt ühe käenduse, Tartu HLÜs peetava hoiukonto või hüpoteegiga. Sms laenud suurusega 15 001 – 30 000 krooni peavad olema tagatud vähemalt kahe käenduse, Tartu HLÜs peetava hoiukonto või hüpoteegiga. Laenud suurusega 30 001 krooni ja rohkem peavad olema tagatud hüpoteegiga.

 

Käenduse alusel võib Tartu Hoiu-laenuühistu väljastada laenusid määral, mil laenu igakuise tagasimakse summa moodustab alla 50% laenu taotleja ja käendaja kuusissetulekust. Juhul kui laenu tagatiseks on kinnisvara või sõiduk, annab Eesti Rahaühistu laenu 80% ulatuses kinnisvara ja 75% ulatuses sõiduki maksumusest.

 

Laenu taotlemiseks tuleb esitada avaldus (vt. “Dokumendid”) koos muude nõutavate dokumentidega. Laenukomitee vaatab kõik laenuavaldused läbi koosolekul ning teavitab laenutaotlejat vastuvõetud otsusest.