Ühistupanga loomine

Ühistuliste pankade ja hoiu-laenuühistute eesmärgiks on koondada liikmete väikesed rahalised ressursid ning anda need laenudena oma liikmetele suuremate investeeringute tegemiseks ja nende tarbimisvõimsuse tõstmiseks. Ühistuliste rahaasutuste eripäraks võrreldes kommertspankadega on, et kogu klientide, kes ühistute puhul on samal ajal ka nende liikmeteks ehk omanikeks, poolt kogutud raha jääb klientidele. Samuti omavad ühistuliste rahaasutuste liikmed võrdset hääleõigust ühistu tegevussuundade üle otsustamisel. Nimetatud kaks põhiaspekti eristavad ühistulisi rahaasutusi kommertspankadest.

Tartu Hoiu-laenuühistu ja selle ümber koondunud ühistegelased, teadlased ning finantsspetsialistid soovivad koondada ettevõtjate ja rahva jõupingutuse asutamaks hoiu-laenuühistuid koondav ning hoiu-laenuühistuid ja nende seniseid ja tulevasi kliente teenindava keskühistu põhimõttel tegutseva ühistupanga. Loodav ühistupank avaks võimaluse luua hoiu-laenuühistutele ühine interneti- ja mobiilpangandusplatvorm, sularahaautomaatide ning kaardimaksesüsteem. Samuti avaks ühistupanga tekkimine tee rahvusvahelisel rahaturul osalemiseks ning selle ressursi toomiseks Eesti ühistupanganduse ringlusse. Loodav ühistupank ja selle ümber koondunud hoiu-laenuühistud ja ettevõtted hakkavad tegutsema ühise turunduse põhimõttel rahvapangana hoogustades raharinglust Eesti majanduse, inimeste ja ettevõtluse ühiseks hüvanguks.